Navigate To...

ACHEIROPOIETOS

LOCATION

Makedonomachon square, Thessaloniki, Greece

YEAR

2008

TYPE

Public space

STATUS

Concept/Proposal

AREA

6000 m²

ARCHITECTS

Polyxeni Tsaldari