ACHEIROPOIETOS

LOCATION

MAKEDONOMACHON SQUARE, THESSALONIKI, GREECE

YEAR

2008

TYPE

PUBLIC SPACE

STATUS

CONCEPT / PROPOSAL

AREA

6000 m²

ARCHITECTS

POLYXENI TSALDARI